റഫറണ്ടം: സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ 19.9.2022 ന് തൃശ്ശൂർ P&T സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ – ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ.പി.അഭിമന്യു പങ്കെടുക്കും