കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ 2022 ജനുവരി 21,22 തീയതികളിൽ കൊല്ലത്ത് വച്ച് ചേരാനിരുന്ന BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ പത്താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിർബ്ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 ലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും അയവ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമ്മേളനം ചേരുന്നതാണ്.

പത്താം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓൺലൈൻ വനിതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പത്താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി യൂണിയൻ്റെയും മഹിളാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ സെമിനാർ ഓൺലൈനിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. സെമിനാർ മുൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി.ജെ.മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. മഹിളാ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സ.വി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സ്വാഗതവും സ.ധന്യ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. സ.ബിന്ദു (വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂണിയൻ്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മാറ്റിവച്ചു

കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ 2022 ജനുവരി 21,22 തീയതികളിൽ കൊല്ലത്ത് വച്ച് ചേരാനിരുന്ന BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ പത്താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിർബ്ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 ലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും അയവ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമ്മേളനം ചേരുന്നതാണ്.

ശമ്പള റിക്കവറി

2022 ഫെബ്രുവരി ശമ്പളം മുതൽ LIC, PLI തുടങ്ങിയ റിക്കവറികൾ നടത്തില്ല. ജീവനക്കാർ നേരിട്ട് പേയ്മെന്റ് നൽകണം

സംസ്ഥാന സമ്മേളനം – സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ്

BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ പത്താം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി

IDA വർദ്ധനവ്

2022 ജനുവരിയിൽ IDA 4.8 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി മുതൽ ലഭിക്കുന്ന ആകെ IDA 184.1 ശതമാനം.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found

© BSNL EU Kerala