കോവിഡ് ചികിത്സ – മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ് ഉത്തരവായി

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി ഇന്ത്യ ആകെ വ്യാപിക്കുകയാണ്. ചില BSNL ജീവനക്കാരോ അവരുടെ ആശ്രിതരോ ഈ മഹാമാരിയുടെ ഫലമായി ഇന്ന് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ചികിത്സാ ചിലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ പല ജീവനക്കാരും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവനക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. X ,Y & Z…

CSC കളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ക്രമീകരിച്ചു

യൂണിയൻ 23.04.2021 ൽ രേഖാ മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം CSC യുടെ പ്രവർത്തനസമയം ക്രമീകരിക്കുവാൻ സർക്കിൾ അധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു. പ്രവത്തന സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ

BSNL ജീവനക്കാർക്ക് വാക്‌സിനേഷൻ

BSNL ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബാംഗ ങ്ങൾക്കും വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ല അധികാരികൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം

കോവിഡ് ചികിത്സ

കോവിഡ് പോസിറ്റാവായി ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ് നൽകാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് CGM കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചികിത്സയിലുള്ളവർ മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസിന് അപേക്ഷ നൽകണം.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയം കുറക്കണം

നിലവിലുള്ള ഉത്തരവിൻ്റെ പ്രാബല്യം ദീർഘിപ്പിക്കണം. CSC കളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കുറക്കണം – സർക്കിൾ യൂണിയൻ CGMT ക്ക് കത്ത് നൽകി

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found

© BSNL EU Kerala