കമ്പനിയുടെ “കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി” ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും ബിഎസ്എൻഎൽ മാനേജ്മെൻ്റ് നിരസിക്കുന്നു. അതേസമയം, എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉദാരമായും വിശാല ഹൃദയത്തോടെയും പരിഗണിക്കുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ കമ്പനിയുടെ “സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി” മാനേജ്മെൻ്റിന് തടസ്സമാവുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ബിഎസ്എൻഎൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് നോൺ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരോട് ചിറ്റമ്മ മനോഭാവത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാർക്ക് മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് തുക വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നോൺ-എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ജെഇമാർ, ജെടിഒമാരുടെ അതേ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നു. കൂടാതെ, Sr.TOA ,TT, ATT എന്നിവർ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ ആശയവിനിമയത്തിനായി എല്ലാ നോൺ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരെയും അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നോൺ-എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാർക്ക് മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം മാനേജ്‌മെൻ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ, മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളുടെ വില തിരികെ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം നോൺ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാർക്കും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിഎസ്എൻഎൽഇയു സിഎംഡി ബിഎസ്എൻഎല്ലിന് കത്ത് നൽകി.