കോഴിക്കോട് ശ്രീ.എം കെ.രാഘവൻ എം പി യ്ക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം നൽകി. AUAB നേതാക്കളായ കെ ശ്രീനിവാസൻ (കൺവീനർ), കെ.വി.ജയരാജൻ (BSNLEU), നൗഷാദ് പൊയിൽ (AlGET0A), മനാസ് (SNEA), വിജേഷ് (SEWA), ശ്രീജിത്ത് (NUBSNLW FNTO) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.