ഓൺലൈൻ വെബിനാർ 12.07.2021 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്
ലിങ്ക്: https://meet.google.com/qny-iwpv-dva