കമ്പിത്തപാൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തനായ നേതാവും, NFPE മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും, കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺൻ്റ് എംപ്ലോയീസ് & വർക്കേഴ്‌സ് മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ സ.എം.കൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ